Procedura oceny gminnych programów rewitalizacji zatwierdzona

W dniu 25 stycznia br. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr CDXXVI/7499/2023 w sprawie zatwierdzenia „Procedury oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

 

Więcej informacji na stronie

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/procedura-oceny-gminnych-programow-rewitalizacji-zatwierdzona/