Firma EKO-GEO Consulting istnieje od 2001 r. Jej głównym profilem działalności są usługi doradcze w zakresie planowania operacyjnego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych – w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Opracowujemy także dokumentacje przetargowe, uczestniczymy w pracach komisji przetargowych, sprawujemy funkcję Menadżera Projektu.

NASZE ATUTY:

Profesjonalizm
Doświadczenie
Skuteczność
Efektywność
Innowacyjność
Wiedza
Uprawnienia

Przykładowe zrealizowane projekty z województwa lubelskiego:

 • Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy-wartość projektu 100 140 275 mln PLN
 • Oczyszczalnia ścieków w Lublinie etap II – wartość projektu 100 mln PLN
 • Lubelskie Centrum Konferencyjne –wartość projektu 89 mln PLN
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego- wartość projektu 86 065 987 mln PLN
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (dla regionu Zamość) – wartość projektu 52 822 000 mln PLN
 • Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie-wartość projektu 25 950 670 mln PLN

W roku 2009 pozyskaliśmy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację własnego projektu pt. „Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – I etap budowa pensjonatu „Kazimierzówka” przy ul. Góry. W ramach projektu powstał Hotel Kazimierzówka- łączne dofinansowanie projektu to 2 mln PLN

Hotel_kaz_wellness_spa_na_tle_tonalnym2

 

Nasz zespół

EKO-GEO Consulting to zespół specjalistów z dziedzin, m.in.:

 • Analiza finansowa i ekonomiczna
 • Zarządzanie
 • Projektowanie i kosztorysowanie
 • Ochrona środowiska
 • Planowanie przestrzenne