PRZYKŁADOWE PROJEKTY

 

Lp. Tytuł Beneficjent Wartość projektu [mln PLN]
1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. 175 463888,00
2 Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego dla miasta Otwocka Urząd Miasta w Otwocku 166 258462,00
3 Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków Urząd Miejski w Białymstoku 143 851250,00
4 Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 116 222 991,00
5 Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 100 140 275,00
6 Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań dyrektyw UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wody pitnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 94 023 940,00
7 Lubelskie Centrum Konferencyjne Urząd Marszałkowski 89 552 955,00
8 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie 86 065 987,00
9 Budowa Terminala Europort w Małaszewiczach Europort Sp. z o. o. 71 699 670,00
10 Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunki Architektura i Urbanistyka Politechnika Lubelska 38 972 527,00
11 Budowa elektrowni biogazowej Kleszczewo Benergo Sp. z o. o. 38 297 954,00
12 Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. 29 902 151,00
13 Rewitalizacja Ogrodu Saskiego w Lublinie Gmina Lublin 17 056 859,06
14 Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 16 116 825,00
15 Renowacja zespołu pomisjonarskiego przy ul. Wyszyńskiego 6 Metropolitarne Seminarium Duchowe w Lublinie 13 404 617,82
16 Rewitalizacja zabytkowych obiektów zespołu Fary w Kazimierzu Dolnym pod kątem wprowadzenia nowych funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym 10 009 396,00
17 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości i położonych na obszarach gminy Godziszów, Batorz i Chrzanów Gmina Godziszów 8 476 685,00
18 Nowa energia dla Kraśnika Miasto Kraśnik 7 749 530,00
19 Przebudowa na cele kulturalne piwnic Klasztoru Powizytkowskiego w Lublinie Gmina Lublin 5 175 134,00
20 Nowa energia dla Kraśnika – Termomodernizacja placówek oświatowych w Mieście Kraśnik Miasto Kraśnik 2 817 687,00
Razem 1 231 258 785,97 mld PLN

POZOSTAŁE ZREALIZOWANE PROJEKTY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lp.

Tytuł Projektu

Beneficjent

Wartość projektu [mln PLN]
1 Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodnościekowej w Janowie Lubelskim – etap III Gmina Janów Lubelski

26 855 165,02

2 Modernizacja i rozbudowa Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim Gmina Janów Lubelski

3 901 508,96

3 Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu Miasto Zamość

17 022 475,02

4 Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Miasto Zamość

11 941 327,25

5 Modernizacja układu transportowego starego centrum miasta Janowa Lubelskiego Gmina Janów Lubelski

5 021 985,19

6 Program Bogdanka – przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudowa skrzyżowania w m. Nadrybie poprzez budow. ronda Powiat Łęczyński

16 936 140,72

7 Modernizacja systemu komunikacyjnego miasta Parczew – część Zachodnia – etap I Gmina Parczew

2 858 399,48

8 Strefa Przemysłowa w Poniatowej Gmina Poniatowa

4 655 370,43

9 Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie Gmina Miasto Lublin

25 950 670,48

10 Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym Gmina Kazimierz Dolny

6 986 867,52

11 Budowa drogi gminnej nr 0110KG i modernizacja drogi gminnej nr 107712L w miejscowościach: Końskowola i Stara Wieś Gmina Końskowola

1 056 591,21

12 Budowa odcinka drogi gminnej Góry – Skowieszynek – etap I Gmina Kazimierz Dolny

2 641 421,54

13 Modernizacja systemu komunikacyjnego Miasta Parczewa -część zachodnia- etap II Gmina Parczew

5 547 047,97

14 Przebudowa ulic: Targowej, Nassuta, Jatkowej, Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim Miasto Międzyrzec Podlaski

2 782 302,22

15 Modernizacja układu transportowego nowego centrum miasta Janowa Lubelskiego Gmina Janów Lubelski

3 391 996,94

16 Modernizacja drogi gminnej Kawęczyn – Andrzejów w gmienie Godziszów o dł. 2,31 km Gmina Godziszów

2 843 773,14

17 Budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej w Kraśniku (II etap) Miasto Kraśnik

4 356 275,88

18 Przebudowa ul. Przemysłowej w Poniatowej od km 0+003,65 do km 0+936,65 Gmina Poniatowa

4 634 762,43

19 Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – i etap budowy pensjonatu „Kazimierzówka” Eko-Geo

6 128 741,65

20 Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble Miasto Zamość

5 078 396,52

21 Rozwój alternatywnych źródeł energii – kolektory słoneczne w gminie Sitno Gmina Sitno

5 956 316,00

22 Inwestycja w odnawialne źródła energii – wykonanie instalacji solarnych na terenie Gminy Łabunie Gmina Łabunie

4 525 713,04

23 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Stary Zamość Gmina Stary Zamość

3 779 300,00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

24 Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

1 616 735,79

25 Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega-etap III Miasto Tarnobrzeg

7 260 709,50

26 Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu Miasto Tarnobrzeg

16 311 609,87

27 Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu poprzez zakup wyposażenia i dostosowanie obiektów szkoły do potrzeb osób niepełnosprawny Gmina Tarnobrzeg

964 979,60

28 Zakup wyposażenia oraz modernizacja obiektów Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu Gmina Tarnobrzeg

1 096 655,14

29 Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta – rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem Gmina i Miasto Rudnik

1 683 211,00

30 Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem Gmina i Miasto Rudnik

4 999 837,00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

31 Kino „Sokół” Gmina Stary Sącz

11 099 439,06

32 Rozwój sfery związanej z wydarzeniami kulturowymi: Źródełko św. Kingi – urządzenie przestrzeni pieszej Gmina Stary Sącz

957 097,77

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
33 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego Miasto Augustów, Gmina Płaska

11 099 439,06

Razem

231 942262,40

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Lp.

Tytuł

Beneficjent

Wartość projektu [mln PLN]

1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – Analiza finansowa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o.

144 019629,00

2

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie

86 065 987,00

3

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świebodzin – Analiza finansowa (w ramach Scott-Wilson) Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

74 720 300,00

4

Budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach Europort Sp. z o. o.

71 699 670,00

5

Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu Urząd Miasta Kalisza

69 173 428,00

6

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – faza I Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

68 051 065,00

7

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice Gmina Kozienice

60 575 810,00

8

Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie Miasto Lublin

47 627 692,50

9

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

46 439 121,00

10

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (region Zamość) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

42 560 597,00

11

Przebudowa – modernizacja komunalne oczyszczalni ścieków w Kraśniku Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

39 950 871,00

12

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

35 858 028,00

13

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin Miasto Dęblin

25 108 063,00

14

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grudzie w Legionowie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

22 818 210,00

15

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

21 149 517,00

16

Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie Miasto Józefów

16 799 450,00

17

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w gminie Warka Gmina Warka

16 477 074,00

18

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Gmina Nowosolna

12 979 282,00

19

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11 727 913,00

20

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krośniewickiej, Kowalskiej, Zamkowej, Kościuszkowców , Morenowej i Szkolnej w Gostyninie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Gostyninie Sp. z o.o.

11 081 688,00

21

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap Gmina Rymanów

7 287 766,00

22

Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew Gmina Wieliszew

6 029 988,00

23

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

5 485 892,00

24

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 290 945,00

25

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa – część II Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 290 945,00

26

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

2 754 684,00

27

Kontynuacja budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju – etap II Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2 481 567,00

28

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju – etap II Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

975 004,00

Razem

958 480187,00

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.

Tytuł

Beneficjent

Wartość projektu [mln PLN]
1 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Biłgoraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

263 334,00

2 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Biłgoraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

543 206,00

3 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Biłgoraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

411 913,00

4 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – Legionowo Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

1 065 141,00

5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu Gmina Tarnobrzeg

2 146 657,00

Razem 4 430 251,00

PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

L.p

Tytuł Projektu Beneficjent Wartość projektu [mln PLN]
1 Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunki architektura i urbanistyka Politechnika Lubelska

38 972 527,06

OBIEKTY SAKRALNE

Lp.

Tytuł

Beneficjent

Wartość projektu [mln PLN]

2 Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w kościele parafialnym p. w. WNMP w Kraśniku wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami adaptacji obiektu na cele turystyki kulturowej Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku

8 408 176,42

3 Rewitalizacja zespołu sakralnego oraz budynku nowej plebanii Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny

4 888 298,97

4 Renowacja i adaptacja Wieży Katedralnej dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta Zamość-jako kontynuacja odnowy Zespołu Katedry w Zamościu Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu

1 661 796,09

5 Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu

11 253 122,47

Razem

26 211 393,95