Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie w okresie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.: –  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do… Czytaj dalej »

  Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-202 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 Nabór od 4 stycznia 2019 do 28 lutego 2019 Kto może otrzymać dofinansowanie: 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem prawa handlowego, w których większość udziałów… Czytaj dalej »