Procedura oceny gminnych programów rewitalizacji zatwierdzona

W dniu 25 stycznia br. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr CDXXVI/7499/2023 w sprawie zatwierdzenia „Procedury oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.   Więcej informacji na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/procedura-oceny-gminnych-programow-rewitalizacji-zatwierdzona/

DSC_0899

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXIV/7457/2023 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram naborów dostępny na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/prawo-i-dokumenty/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-programie-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/