Odnawialne źródła energii
Dofinansowania unijne
Zarządzania projektami
Sektor przedsiębiorstw
B+R

Oferowane usługi to m.in.:

 • Usługi doradcze w zakresie doboru właściwego programu, konkursu i działania z którego można sfinansować zamierzenie inwestycyjne
 • Pozyskiwanie dotacji z programów Unii Europejskiej oraz krajowych
 • Opracowanie Studium Wykonalności
 • Sporządzanie wniosków o płatność
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Aktualizacja studiów wykonywalności, wniosków
 • Zarządzanie oraz nadzór finansowy nad projektem na etapie wykonawstwa
 • Sporządzenie Dokumentacji Przetargowej
 • Planowanie strategiczne
 • Weryfikacja luki finansowej
 • Przygotowanie ocen strategicznych na poziomie lokalnym.in. tworzenie Strategii Rozwoju; Opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz innych dokumentów strategicznych

Firma realizuje projekty z następujących Programów Unijnych:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko m.in.

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice- wartość projektu 175 463888 mln PLN
 • Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego dla miasta Otwocka- wartość projektu 166 258462 mln PLN
 • Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków – wartość projektu 143 851250 mln PLN

Zobacz

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa m.in.:

 • Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu-wartość projektu 17 022 475,02 mln PLN
 • Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu-wartość projektu 16 311 609,87 mln PLN
 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego-11 099 439,06 mln PLN

Zobacz

3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej m.in.:

 • Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury-Rozbudowa i Wyposażenie Kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla Kierunku Architektura i Urbanistyka- wartość projektu- 38 972 527,06 mln PLN
 • Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie- wartość projektu 16 116 825 mln PLN
 • Adaptacja i Wyposażenie Laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu- wartość projektu-13 758 903,00 mln PLN

Zobacz

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in.:

 • Budowa elektrowni biogazowej Kleszczewo-wartość projektu 38 297 954,00 mln PLN
 • Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona-wartość projektu 29 902 151,00 mln PLN
 • Nowa Energia dla Kraśnika – Termomodernizacja placówek oświatowych w Mieście Kraśnik-wartość projektu 2 817 687,33 mln PLN

Zobacz

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Batorz poprzez kształtowanie wsi Batorz Pierwszy-wartość projektu 654 337,72 mln PLN

Zobacz