WYNIKI KONKURSU 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH (z wyjątkiem gmin w których siedziby mają powiaty)

W dniu 13 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej link:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1851-lista_projektow_wybranych_do.html