POIiŚ Działanie: 2.1

www.dreamsart.pl

Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typy projektów: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Planowany termin naboru: czerwiec 2020