Nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej na terenie Powiatu Lubelskiego

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  we wrześniu 2020 roku  planuje  ogłoszenie naboru o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.