NABÓR WNIOSKÓW Program Priorytetowy NFOSiGW 2020 5.19 Międzydziedzinowe Agroenergia

Program Priorytetowy NFOSiGW 2020

5.19 Międzydziedzinowe Agroenergia;

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym

Nabór planowany III kw. 2020 r.; zakończenie naboru 18.12.2020 r.