Nabór na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w terminie: od dnia 25.08.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.

 

Więcej informacji na stroniehttps://www.lubelskie.pl/aktualnosci/nabor-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa/