MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego

Więcej informacji na stronie:

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php