WYNIKI KONKURS 13.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH (tereny gmin, w których siedzibę mają powiaty)

11 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej link:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1884-lista_projektow_wybranych_do.html