Gospodarowanie odpadami nabierze rozpędu. NFOŚiGW w nowych naborach oferuje duże wsparcie dla inwestycji

Głównym celem naborów uruchomionych 6 grudnia 2021 r.  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielanie finansowego wsparcia – zależnie od poszczególnych części programu – jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, firmom, spółkom i przedsiębiorstwom oraz niektórym instytucjom państwowym i organizacjom pożytku publicznego – na podejmowane przez nie rozmaite projekty związane z gospodarowaniem odpadami i zapobieganiem powstawaniu odpadów.

Więcej informacji na stronie

Gospodarowanie odpadami nabierze rozpędu. NFOŚiGW w nowych naborach oferuje duże wsparcie dla inwestycji – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)