Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez doposażenie Hotelu Kazimierzówka w Kazimierzu Dolnym”.

Mająca na celu rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia poprzez montaż dźwigu osobowego, doposażenia funkcjonującej strefy SPA o dodatkowe urządzenia oraz utworzenie 2 miejsc pracy w Hotelu Kazimierzówka.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania

 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”.