Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

www.dreamsart.pl

Planowany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2022

Planowany termin rozpoczęcia naborów: luty 2022

1.Budowa,rozbudowa,przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE4 , w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

3.Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego

W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do
produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła
ciepła. Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.