RPO Działąnie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne-projekty lokalne

www.dreamsart.pl

Lista projektów spełniających warunki formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/98991/lista_projektow_zakwalifikowanych_do_oceny_formalnej_7_1.pdf